Dyrekcja

Dyrektor

Józefa Misiewicz

e-mail: dyrektor@wzsrzeszow.pl

telefon: (017) 86 69 606


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Beata Zapolnik

e-mail: dyrektor.med@wzsrzeszow.pl

telefon: (017) 86 69 606


Sekretariat Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego

35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

Czynny od pon. do pt. w godz. 7.00 – 14.35


Strony w sprawach pracowniczych przyjmuje

Dyrektor

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

ŚRODA         od godz. 12:00 do godz. 13:00

 

Strony w sprawach wniosków, skarg i pochwał  przyjmuje

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

  PONIEDZIAŁEK  od godz. 12:00   do  godz. 14:00

       ŚRODA          od godz.   8:00  do  godz. 10:00

oraz

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

od  PONIEDZIAŁKU  do PIĄTKU          w godzinach 7:00 – 14:00

Przychodnia przy ul. Warzywnej 3, pok. 6A (parter)

WNIOSKI, SKARGI I POCHWAŁY MOŻNA RÓWNIEŻ KIEROWAĆ

POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

sekretariat@wzsrzeszow.pl