#szczepimysie
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | Pracownie | BADAŃ HOLTEROWSKICH

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з УкраїниBADAŃ HOLTEROWSKICH


Adres
:

ul. Warzywna 3, Piętro: parter


Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefonicznaGodziny pracy:


Badania / zabiegi:

  • holter EKG

  • holter RR


EKG:
Pracownia wykonuje badania długotrwałej rejestracji sygnału EKG metodą Holtera.
Badanie wykonywane jest przy użyciu systemu HolCARD 24W przeznaczonego do wczytywania i analizowania 24 – godzinnych zapisów EKG rejestrowanych w 3-odprowadzeniowych, cyfrowych rejestratorach typu AsPEKT 700 oraz opracowywania analizy aktywności i przypadków arytmii serca.
Niewielkie wymiary i waga rejestratora powodują, iż jest nieuciążliwe dla pacjenta.
Pracownia wykonuje również badania na rejestratorach 12-odprowadzeniowych, z możliwością zapisu 24 i 48 godzin.

    
Przygotowanie pacjenta do założenia holtera EKG:
Mężczyźni usunąć owłosienie z klatki piersiowej.
Na badanie zgłosić się w luźnym ubraniu.
W dniu badania zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

         
Pacjent z założonym holterem EKG:
Nie może zamoczyć urządzenia (nie brać kąpieli, prysznica itp)
Nie może rozpinać elektrod, wyciągać baterii.
Nie może używać elektrycznych maszynek do golenia, suszarki do włosów, kosiarki itp.
Nie może nosić przy sobie telefonu komórkowego.
Ograniczyć pracę przy komputerze.

RR:

W pracowni wykonywane są badania ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.

 
Przygotowanie pacjenta do założenia holtera ciśnieniowego RR:
W dniu badania zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
Na badanie zgłosić się w luźnym ubraniu.

         
Pacjent z założonym holterem ciśnieniowym RR:
Nie może zamoczyć urządzenia (nie brać kąpieli, prysznica itp)
Nie może wyciągać baterii.
Nie może używać elektrycznych maszynek do golenia, suszarki do włosów, kosiarki itp.
Nie może nosić przy sobie telefonu komórkowego.
Pacjenci: NFZ, prywatni, dorośli,