Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://wzsrzeszow.pl/)

ul. Warzywna 3
35-310 Rzeszów

ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów


                           linie MPK Rzeszów:                                           linie MPK Rzeszów:
0B, 17, 19, 21, 27, 44, N2             0A, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 26, 32, 34, 36, 37, 40, 43, N1


Adres źródła: https://wzsrzeszow.pl/kontakt