Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rzeszowie - Banner

INFORMACJA

W związku z zakończeniem projektu pt. „Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie” nr RPPK.08.03.00-18-0028/18-00  Beneficjent Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z dalszej kontynuacji zapewnienia dziennej opieki medycznej w zakresie świadczeń geriatrycznych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuację leczenia w ramach DDOM dla osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, jednakże od dnia 1 lipca 2022 r. wyłącznie w formie odpłatnej.

Możliwość taką zapewnia trwałość powyższego projektu.

Z dniem 01.07.2022 r. usługi świadczone w DDOM będą odpłatne. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty miesięcznego utrzymania osoby objętej wsparciem. Miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na min. 2 miesiące wynosi 2300,00 zł. Cena obowiązuje przy grupie 15-osobowej. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM.

Szczegółowe warunki korzystania ze świadczeń DDOM określa Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

REGULAMIN_FUNKCJONOWANIA_DDOM_RZESZÓW_akt.1.07.2022 [Typ: PDF, Rozmiar: 554KB]

 


Informacje archiwalne

Oficjalne otwarcie DDOM przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest zwiększanie dostępności do usług zdrowotnych dla osób:

  • z terenu miasta Rzeszowa
  • powyżej 65 roku życia
  • samotnych niesamodzielnych
  • bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, oraz wobec których w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

POBYT W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ JEST BEZPŁATNY.

I  EDYCJA ROZPOCZYNA SIĘ  1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Wnioski rekrutacyjne należy składać
w sekretariacie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
ul. Warzywna 3A
pn – pt 8.00 – 14.00

Kontakt z Kierownikiem DDOMu
nr tel.: 786 023 315

Regulamin Organizacyjny:
https://wzsrzeszow.pl/ddom/regulamin-organizacyjny/

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie:
https://wzsrzeszow.pl/ddom/regulamin-rekrutacji-i-udzialu-w-projekcie/

Pliki do pobrania:

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej [Typ: DOC, Rozmiar: 82KB]

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej [Typ: DOC, Rozmiar: 98KB]

Formularz rekrutacyjny [Typ: DOC, Rozmiar: 142KB]