#szczepimysie
„Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników” - ZMDL-2710/11/2020 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie