#szczepimysie
„Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120” - PP-2710/06/2020 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie