#szczepimysie
Konkursy Ofert | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з УкраїниKonkursy Ofert

28.07.2022
Konkurs ofert w zakresie POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ
25.07.2022
Konkurs ofert w zakresie: Opisu badań radiologicznych
14.07.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej
12.07.2022
Konkurs ofert w zakresie pomocy w Sterylizatorni
27.06.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie świadczeń pielęgniarskich
24.05.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Technik analityki medycznej
24.05.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Gruźlicy i Chorób Płuc
19.05.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
13.05.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki