#szczepimysie
Konkursy Ofert | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Konkursy Ofert

17.06.2021
Konkurs Ofert : Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu
25.05.2021
Konkurs ofert: Reumatologia i Chirurgia
14.05.2021
Konkurs Ofert : Pielęgniarstwo - EEG
14.05.2021
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: kwalifikacji na szczepienia przeciw COVID-19 na okres od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
19.04.2021
Konkurs Ofert : Pielęgniarstwo - Pobieranie od pacjentów materiału do badań laboratoryjnych
09.04.2021
Konkurs Ofert : Choroby zakaźne
08.04.2021
Konkurs Ofert : Pielęgniarstwo Onkologiczne
02.04.2021
Konkurs Ofert : Chirurgia Stomatologiczna
12.03.2021
Wykonywanie i opis badań ultrasonograficznych piersi