#szczepimysie
Konkursy Ofert | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Konkursy Ofert

12.10.2021
Konkurs ofert: świadczenia zdrowotne w zakresie: technik elektroradiolog.
04.10.2021
Konkurs ofert: Świadczenia pielęgniarskie lub położnictwo
20.09.2021
Konkurs ofert: Świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej
16.09.2021
Konkurs ofert: świadczenia w zakresie psychologii
16.09.2021
Konkurs ofert: Świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwa i ginekologii
13.09.2021
Wykonanie i opis badań ultrasonograficznych piersi
09.09.2021
Konkurs Ofert: Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii
31.08.2021
Konkurs Ofert: Świadczenia w zakresie psychologii
27.08.2021
Konkurs ofert: Świadczenia rehabilitacyjne