#szczepimysie
Konkursy Ofert | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з УкраїниKonkursy Ofert

13.05.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki
12.05.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
10.05.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych
28.04.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Dermatologii i Wenerologii
08.04.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii
05.04.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii
31.03.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
30.03.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Ortopedii i traumatologii
17.03.2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Otolaryngologia, audiologia i foniatra.