#szczepimysie
Konkursy Ofert | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Konkursy Ofert

13.09.2021
Wykonanie i opis badań ultrasonograficznych piersi
09.09.2021
Konkurs Ofert: Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii
31.08.2021
Konkurs Ofert: Świadczenia w zakresie psychologii
27.08.2021
Konkurs ofert: Świadczenia rehabilitacyjne
26.08.2021
Konkurs Ofert: Świadczenia w zakresie asysty stomatologicznej
25.08.2021
Konkurs Ofert: Świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej.
04.08.2021
Konkurs ofert: Medycyna Pracy - badania lekarskie
03.08.2021
Konkurs ofert: Świadczenia w zakresie preluksacji
27.07.2021
Konkurs ofert: Rejestracja medyczna