#szczepimysie
Konkursy Ofert | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Konkursy Ofert

21.07.2021
Konkurs ofert: Rejestracja medyczna
19.07.2021
Konkurs ofert: Świadczenia pielęgniarskie i położnictwo
19.07.2021
Konkurs ofert: Podstawowa Opieka Zdrowotna
07.07.2021
Konkurs Ofert : Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ORTOPTYKI
17.06.2021
Konkurs Ofert : Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu
25.05.2021
Konkurs ofert: Reumatologia i Chirurgia
14.05.2021
Konkurs Ofert : Pielęgniarstwo - EEG
14.05.2021
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: kwalifikacji na szczepienia przeciw COVID-19 na okres od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
19.04.2021
Konkurs Ofert : Pielęgniarstwo - Pobieranie od pacjentów materiału do badań laboratoryjnych