#szczepimysie
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України11.03.2021
„Zakup systemu wideocystoskopowego oraz optyki cystoskopowej dla potrzeb WZS w Rzeszowie” - DL-2711/8/2021
11.03.2021
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
04.03.2021
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie - PP-2711/13/2021
04.03.2021
„Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/9/2021
19.02.2021
„Usługa prania i prasowania odzieży medycznej oraz pozostałego asortymentu dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/11/2021
19.02.2021
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - PP-2711/10/2021
05.02.2021
„Świadczenie usług inspektora ochrony radiologicznej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMN-2711/7/2021
04.02.2021
Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak PP-2711/6/2021
29.01.2021
Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak TZ-2711/5/2021