#szczepimysie
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

26.01.2021
Sukcesywna dostawa materiałów i innych akcesoriów stomatologicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
21.01.2021
Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – nr postępowania PP-2711/2/2021
19.01.2021
Wywóz odpadów komunalnych z terenów przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – TZ-2711/1/2021
19.01.2021
Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
14.01.2021
„Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”- PP-2711/26/2020
11.01.2021
Sukcesywna dostawa materiałów i innych akcesoriów stomatologicznych dla WZS w Rzeszowie - PSS-2711/27/2020
22.12.2020
Sukcesywna dostawa materiałów i innych akcesoriów stomatologicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - PSS-271 1/22/2020
14.12.2020
Zakup i dostawa sondy endorektalnej dwupłaszczyznowej dla potrzeb WZS w Rzeszowie - DN-2711/24/2020
11.12.2020
„Dostawa i montaż mebli dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - TZ-2711/25/2020