Otwarcie nowej Pracowni Badań Narządu Słuchu i Narządu Równowagi

Czas czytania: 3 minuty

W dniu dzisiejszym w budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pracowni Badań Narządu Słuchu i Narządu Równowagi.

Pacjenci pracowni zostaną poddani szczegółowej diagnozie w obrębie:

badań ABR, które służą do diagnostyki niedosłuchu zarówno u dzieci, jak i dorosłych, poprzez wywołanie bioelektrycznej odpowiedzi pnia mózgu na dźwięk, a współczesne badania wykazały, że mózg dziecka kształtuje się pod wpływem bodźców słuchowych docierających z otoczenia, m.in. mowy.

Badanie to jest badaniem obiektywnym dlatego nie wymaga współpracy ze strony pacjenta, w związku z czym jest możliwe do wykonania u dzieci, niemowlaków oraz osób niepełnosprawnych.

W diagnostyce onkologicznej pomocne jest przy podejrzeniu guzów nerwu słuchowego, przy asymetrycznych niedosłuchach oraz u pacjentów z szumem usznym.

Grupą najbardziej dedykowaną to dzieci z zaburzeniami mowy (opóźniony rozwój mowy, dzieci z podejrzeniem autyzmu, czy dzieci upośledzone);

badań VNG, które służą do diagnostyki i zróżnicowania zawrotów głowy, jako problemu interdyscyplinarnego w zakresie neurologii, laryngologii, okulistyki, rehabilitacji i innych schorzeń wewnętrznych, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Wychwytuje zaburzenia równowagi po infekcji świeżej np. Covid 19 jak i długotrwałej.

W uroczystym przecięciu wstęgi wziął udział m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Ewa Draus, wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, zastępca Dyrektora NFZ Iwona Karasowska-Stepaniak, zastępca prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie audiologii i foniatrii dr n. med. Katarzyna Augustyn. Natomiast poświęcenie nowej pracowni dokonał Bp Edward Białogłowski.

fot. Romankiewicz Mateusz – Biuro Prasowe UMWP