Poradnia Medycyny Pracy

Adres:

ul. Warzywna 3, Piętro: I

Informacje dodatkowe:

WIZYTY W PORADNI MEDYCYNY PRACY SĄ MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM PRZESŁANIU SKANU SKIEROWANIA NA ADRES: medycyna.pracy@wzsrzeszow.pl, a następnie zarejestrowaniu się drogą telefoniczną 17/8594418.

Rejestracja i informacja: tel. 17 / 859 44 18.
Adres email: medycyna.pracy@wzsrzeszow.pl

Godziny pracy:

REJESTRACJA
Dni tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Godziny  pracy 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00

Specjaliści:

 • lek. Anna Kalandyk – Dusza – lekarz medycyny pracy
 • lek. Grażyna Ryżewska – Lawrence – lekarz medycyny pracy
 • lek. Anna Szczepaniak – lekarz medycyny pracy
 • lek. Judyta Tomasik – Homicka – lekarz medycyny pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, jak również zawarcie pisemnej umowy na ten rodzaj świadczeń z uprawnioną jednostką (zgodnie z Ustawą z dnia 17.10.2008 r. o zmianie Ustawy o służbie medycyny pracy).

Poradnia Medycyny Pracy oferuje przeprowadzanie profilaktycznych badań:

 • WSTĘPNYCH – wykonywanych przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
 • OKRESOWYCH – przeprowadzanych przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia,
 • KONTROLNYCH – obowiązkowych dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Ponadto w ramach medycyny pracy przeprowadzamy badania:

 • Osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • Dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Psychotechniczne osób wykonujących zawód kierowców,
 • Osób ubiegających się o prawo jazdy,
 • Psychologiczne osób starających się o pozwolenia na broń,
 • Lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • Szczepienia ochronne.

Zakres świadczonych usług jest zgodny z Kodeksem Pracy i Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.
Badania profilaktyczne wykonujemy zwykle w ciągu jednego dnia gwarantując przy tym wysoką jakość usług.

Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostycznym i w ramach wyżej wymienionych badań wykonujemy wszelkie konsultacje specjalistyczne niezbędne do określenia możliwości pracy na danym stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu usprawnienia procesu realizacji badań, maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania pracowników oraz poprawy komfortu obsługi pacjenta, nieustannie staramy się rozwijać. Wprowadzone zmiany zapewniają kompleksową i sprawną obsługę.

Wyróżnia nas profesjonalizm, indywidualne podejście do pacjenta oraz przyjazna atmosfera. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań aby nasze działania były jak najlepiej dostosowane do potrzeb i indywidualnych wymagań każdego z pacjentów.

Pliki do pobrania

Wzór Skierowania na badania lekarskie[Typ: PDF, Rozmiar: 290KB]

Instrukcja dla pracodawcy

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty z zakresu badań medycyny pracy prosimy o kontakt:Sekcja Rozliczeń i Marketingu:
Dorota Browińska
Sylwia Pyziak
tel. 17/ 866 96 20
e-mail: umowy@wzsrzeszow.pl
W przypadku zapytania mailowego prosimy o podanie podstawowych informacji:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • telefon kontaktowy,
 • ilość zatrudnionych pracowników wraz z wykazem stanowisk oraz informacją o czynnikach szkodliwych (np. hałas, praca przy komputerze, kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych, praca na wysokości itp.).

W celu podpisania umowy prosimy o podanie:

 • pełnej nazwy firmy,
 • NIP,
 • REGON,
 • rodzaj działalności,
 • dane osoby reprezentującej firmę (podpisującej umowę),
 • dane osoby kontaktowej.

Instrukcja dla pacjenta

Wskazówki przygotowania pracownika (pacjenta) do badań medycyny pracy:

 • w dniu badania należy zgłosić do rejestracji Poradni Medycyny Pracy z oryginałem skierowania, piętro I, pok. 129, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny, ul. Warzywna 3
 • zgłosić się na badania na czczo w celu wykonania badań laboratoryjnych.
 • zabrać posiadane kserokopie bieżących wyników badań w celu uniknięcia niepotrzebnego obciążenia organizmu dodatkowymi badaniami.
 • W przypadku badania kontrolnego po zakończonym leczeniu niezbędne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zakończenie leczenia i zdolność do powrotu do pracy.

Niezbędne dokumenty:

 • Skierowania od pracodawcy, potrzebne w procesie rejestracji i określenia zakresu badań,
 • Dowód osobisty w celu weryfikacji danych osobowych,
 • PESEL osoby, która zostanie upoważniona do wglądu do dokumentacji medycznej (nieobowiązkowe)