Oficjalne otwarcie

W środę 6 listopada 2019 r. o godz. 11.00  w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie  w budynku Przychodni na ul. Hetmańskiej 120 ( piętro III) odbyło się oficjalne otwarcie wraz z uroczystym poświęceniem „Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie”,  w którym uczestniczyli m.in.:

  • Poseł na Sejm RP Pan Fryderyk Kapinos
  • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan  Stanisław Kruczek
  • Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej Ks. Artur Janiec
  • Proboszcz Kościoła Akademickiego pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Ks. Janusz Kosior
  • Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Mariola Zajdel-Ostrowska
  • Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie Pani Lucyna Gniewek
  • Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie Pani Magdalena Kryczka

Jest to nowa inicjatywa, jedyna tego typu w Województwie Podkarpackim realizowana przez publiczną jednostkę działającą w obszarze ochrony zdrowia, tj. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.

Dzienny Dom Opieki Medycznej, który powstał dedykowany jest przede wszystkim osobom powyżej 65. roku życia z terenu miasta Rzeszowa, samotnych, niesamodzielnych, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały od 40 do 65 punktów, osób bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, jak również dla osób poniżej 65 r. życia bezpośrednio po hospitalizacji, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w ostatnich 12 miesiącach udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego pod warunkiem spełnienia kryteriów niesamodzielności.

W placówce pacjenci korzystają z terapii zajęciowej, wsparcia lekarza internisty, lekarza geriatry, psychologa, lekarza rehabilitanta i fizjoterapeuty oraz z opieki pielęgniarskiej, doradztwa czy usprawnień ruchowych w warunkach zbliżonych do domowych.